Educația medicală continuă

Educația medicală continuă (EMC)

A. Ce este EMC? - extrase din Regulamentul EMC din 28/06/2014

Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de medicii dentiști în vederea dobândirii sau îmbunătățirii statusului profesional, nivelului de cunoștințe și aptitudini/deprinderi, în concordanță cu progresul științific și tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru creșterea calității actului medical în beneficiul asistenței medicale a pacientului.
Formele de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite în continuare credite de EMC.
Medicii dentiști cu drept de liberă practică au obligația ca, în mod continuu și pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educație medicală continuă și să cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România.
Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cu un minimum de 20 de credite /an pana in anul final de ciclu EMC.
Prin excepție, pentru medicii dentiști care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face anual, în baza cererii de prelungire a activității, punctajul profesional fiind de minimum 40 de credite de EMC realizate anual.
Nerealizarea numărului minim de credite de educație medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin.1
Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de către colegiul teritorial în care acesta este înregistrat, cu ocazia avizării anuale a certificatului de membru al CMDR, și se menționează în fișa profesională.

B. Forme de EMC

CMDR creditează ca forme de EMC: formele de învățământ postuniversitar medical, formele de educație permanentă medicală, precum și manifestări și activități cu caracter științific.
Principalele manifestări științifice, activități cu caracter științific și forme de educație medicală permanentă constau în:
a) manifestări științifice reprezentate de: congrese, conferințe, simpozioane;
b) publicarea de articole științifice medicale în reviste cotate de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)/ISI;
c) publicarea de cărți, tratate, manuale, monografii, capitole de carte la edituri acreditate de CNCSIS;
d) cursuri de EMC teoretice și/sau demonstrații practice; demonstrațiile practice se creditează cu puncte de EMC doar dacă lectorul este acreditat de CMDR;
e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate de CNCSIS, reviste internaționale de specialitate, publicații naționale medicale și care sunt agreate de CMDR;
f) EMC la distanță.

Pentru o informare completă în privința EMC, consultați REGULAMENTUL de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România din 28/06/2014, descarcă aici


C. Manifestări științifice organizate de către CMD Bihor


CONGRES DENTA ORĂDEANĂ 2019 - creditat cu 24 EMC

„CONCEPTE ACTUALE ÎN REABILITAREA PROTETICĂ”

8-10 martie 2019, Hotel Ramada Oradea

Congres și expoziție de materiale și echipamente stomatologice 

Vineri 08.03.2019 – sala Toscana

8:00-9:00 – Deschiderea congresului, înregistrarea participanților

9:00-10:00 – Conf.univ. dr. Anca Frățilă - Disilicatul de litiu: un material cu numeroase opțiuni restaurative

10:00-11:00 – Conf.univ. dr. Anca Frățilă - Factori protetici cu potențial iatrogen parodontal: aspecte clinice și studii experimentale 

11:00-11:30 - pauză de cafea

11:30-12:30 – Prof. univ. dr. Alexandru Ogodescu - Managementul interdisciplinar al anomaliilor dento-maxilare la adult 

12:30-13:30 – Șef lucrări dr. Mariana Miron - Manevre de bază în situații de risc vital în cabinetul dentar

13:30-14:30 - pauză de masă

14:30-16:00 – Dr. Horia Zaharie - Ce rol are implantologia digitală?

16:00-16:45 – Șef lucrări dr. Cristian Funieru / Colgate - Atitudinea preventivă oro-dentară a pacientului cu implanturi dentare 

16:45-17:00 – Bogdan Buzdugan / Medixfarm - Dezinfectanții - siguranță, eficiență și compatibilitate

14:30-17:00 - comunicări orale – sala Bordeaux-moderator: Dr. Ruxandra Matei

 1. Dr. Andreea Șurtea - Tehnica HALL – alternativă la tratamentul cariilor dinților de lapte
 2. Dr.Oreste Șurtea - Concept terapeutic în caz de eroziuni dentare
 3. Dr. Andrada Christine Serafin, Dr. Sergiu Alexandru Tofan, Dr. Ramona Amina Popovici, stud. Sergiu Andrei Todor, Dr. Liana Todor, stud. Daiana Cozma - Studiu retrospectiv al patologiei molarului trei mandibular
 4. Dr. Sergiu Alexandru Tofan, Dr. Andrada Christine Serafin, Dr. Ramona Amina Popovici, stud. Sergiu Andrei Todor, Dr. Liana Todor, stud. Daiana Cozma - Studiu retrospectiv al patologiei molarului trei maxilar
 5. Dr. Codruța Victoria Țigmeanu, Dr. Raluca Cosoroaba, Dr. Ramona Amina Popovici, stud. Sergiu Andrei Todor, Dr. Liana Todor, Dr. Ruxandra Ilinca Matei - Supraprotezarea cu sisteme magnetice
 6. Dr. Raluca Cosoroaba, Dr. Codruța Victoria Țigmeanu, Dr. Ramona Amina Popovici, stud. Sergiu Andrei Todor, Dr. Liana Todor, Dr. Ruxandra Ilinca Matei - Uzura dentară normală și patologică
 7. Dr. Amelia Cristea, stud. Consuela Iencea, stud. Andreea Duț - Determinarea DVO la edentatul total. Erori posibile, cauze, remedieri
 8. Dr. Mihaela Dana Munteanu - Estetica în protezarea zonei frontale maxilare - prezentare de caz

Sâmbătă 09.03.2019 – sala Toscana

9:00-10:00 – Conf. univ. dr. Oana Cella Andrei - Proiectarea și cazuistica în protezarea scheletată cu capse

10:00-11:00 – Conf. univ. dr. Oana Cella Andrei - Proiectarea și cazuistica în protezarea cu sisteme magnetice

11:00-11:30 - pauză de cafea

11:30-12:30 – Șef lucrări dr. Bogdan Crișan - Instrumente inovative bazate pe lumina laser în cabinetul de medicină dentară - Laserul diodă

12:30-13:30 – Prof. asoc. dr. Bogdan Bâldea - Managementul țesuturilor moi în zona estetică

9:30-13:30 – workshop MEGAGEN – Dr. Horia Zaharie – R2gate-step by step – sala Bordeaux

13:30-14:30 - pauză de masă

14:30-17:00 - comunicări orale – sala Bordeaux – moderator: Dr. Genoveva Pușcaș

 1. Dr. Lucian Josan, Dr. Simona Ioana Josan - Importanța oportunității comunicării cu medicul dentist, din perspectiva pacientului
 2. Dr. Simona Ioana Josan, Dr. Lucian Josan - Pro şi contra în interacţiunea medic dentist-pacient
 3. Dr. Paul Năndrean, Dr. Lucian Josan, Dr.Simona Ioana Josan - Abordare adaptată a comunicării medic - pacient în cabinetul dentar
 4. Dr. Adrian Ciprian Beldean - Utilizarea microscopului în sarcinile de zi cu zi în cabinetul stomatologic sau de chirurgie dentară
 5. Dr. Eugenia Gavriluț - "Zâmbetul gingival" – erupția alterată
 6. Dr. Silviu Alexandru Terebenț - Tehnologia CAD/CAM în realizarea inlay/onlay ceramic
 7. Dr. Jessica Cherecheș - Remineralizarea dinților prin aport alimentar
 8. Dr. Leontidis Emmanouil, Dr. Seche Eliza - Concepția și funcționarea ATM = complexitate și inteligență
 9. Dr. Albu Mircea Adrian, Dr. Seche Eliza - Diducția – Combinație între translație și rotație
 10. Dr. Seche Eliza, Dr. Bonta Dan - Pantograma în fractura de col mandibular – prezentare de caz


Seara stomatologiei – ora 19:00 Hotel Ramada

Duminică 10.03.2019 – sala Bordeaux

10:00-12:00 masă rotundă - actualități legislative în medicina dentară

11:00-13:00 - sesiune de postere – moderator Dr. Liana Todor

1.     Dr. Paula Melania Pașca - Studiu statistic privind vizitele la cabinetul stomatologic în corelație cu apariția cariei la molarul prim permanent

 1. Dr. Georgiana Ioana Cicalău – Interrelația placă bacteriană – tartrul dentar
 2. Dr. Daniela Domocoș, Dr. Anchidin Ovidiu Ionuț, stud. Paula Cristina Todor - Efectul vitaminei E în stările precanceroase ale cavității orale și diminuarea recidivelor
 3. Dr. Erika Szabo - Siuzita maxilară cronică de cauză endodontică
 4. Dr. Ioan Andrei Țig, Dr. Liana Todor - Provocări și limite în reconstituirile corono-radiculare cu pivoți prefabricați din fibre de sticlă
 5. Dr. Emilia Albinița Cuc, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Ligia Vaida, stud. George Daniel Cuc, Dr. Mihaela Pogan, Dr. Ruxandra Matei - Factorii disfuncționali și anomaliile dento-maxilare
 6. Dr. Ligia Vaida, Dr. Emilia Albinița Cuc, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Liana Todor, Stud. George Daniel Cuc, Dr. Raluca Dima - Sănătatea orală la copii preșcolari
 7. Dr. Gilda Mihaela Iova - Managementul pacientului diabetic în practica dentară
 8. Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Anca Porumb, Dr. Liana Todor, Dr. Ruxandra Matei - Îmbunătățirea calității vieții psihice   prin refacerea  funcției  estetice la pacientul vârstnic edentat total


Simpozionul de Medicină Dentară
"Perspective în ortodonţie"

13-14 octombrie 2017 Oradea
Hotel DoubleTree by Hilton
-creditat cu 16 puncte EMC-
 Vineri 13 octombrie 2017
09:30 - 10:00 - Raport pe tema conferinţei. Înregistrarea participanţilor
10:00-11:00 - Prof. Dr. Irina Zetu - Importanţa tratamentului interdisciplinar în ortodonţie
11:00-12:00 - Prof. Dr. Ligia Vaida - Managementul clinic complex al pacienţilor cu malocluzii
12:00-13:00 - Şef lucr. Dr. Liviu Zetu - Pregătirea parodontală preortodontică
13:00-14:00  - pauză de prânz
14:00-15:00 - Prof. Dr. Irina Zetu - Extracţia în scop ortodontic-între Angle şi Tweed
15:00-16:00 - Conf. Dr. Alexandru Ogodescu - Tratamentul ortodontic interdisciplinar: perspective actuale
16:00-16:45 - Conf. Dr. Anca Porumb - Tratamentul ortodontic la adult în scop pre- şi pro-protetic
 Sâmbătă 14 octombrie 2017
Conf. Dr. Mirella Anghel, Dr. Cristina Talpoş-Niculescu - Metode de îmbunătăţire a activităţii medicului dentist
11:00-12:30 - curs teoretic
13:00-15:00 - Hands-onDENTA ORĂDEANĂ 2017: „CLASIC ȘI MODERN ÎN MEDICINA DENTARĂ”
CONGRES DE MEDICINĂ DENTARĂ, 24 PUNCTE EMC
EXPOZIȚIE DE MATERIALE ȘI APARATURĂ
10-12 martie 2017, Trade Center Oradea

Vineri 10.03.2017

8:00-8:30 - Deschiderea congresului, înregistrarea participanților

8:30-9:00 Șef lucrări dr. Gabriela Ciavoi - Ergonomia în medicina dentară - ieri, azi și mâine

9:00-10:00 - Dr. Cristina Mîndrescu - Confortul anesteziei cu Sopira: indicații, limite, beneficii și tehnica anesteziei intraligamentare.

10:00-11:00 - Hands-on - Tehnica anesteziei intraligamentare pe mandibule de porc; Tips & tricks (24 locuri) – taxa: 50 lei (gratuit pentru cei înscriși și la un alt hands-on)

10:00-11:00 - Conf. dr. Cristian Rațiu - Principii fundamentale în implantologie

11:00-11:30 - pauză de cafea

11:30-12:30 - Conf. dr. Alexandru Ogodescu - Tratamentul leziunilor albe cretoase la copii și adolescenți prin tehnica infiltrării

12:30-13:30 - Conf. dr. Anca Jivănescu - Amprenta digitală: trecut, prezent, viitor

13:30-14:30 - Conf. dr. Luminița Nica - Tehnici de instrumentare a canalelor radiculare

14:30-15:30 - pauză de masă

15:30-16:10 - Dr. Mircea Tudericiu - Tratamentul endodontic la dinții calcificați - un coșmar

16:10-16:30 - Dr. Marius Orban - Avantajele selecției și utilizării unor materiale de calitate superioară în stomatologie

16:30-17:00 - Conf. dr. Mihai Juncar - Accidentele chirurgiei orale în cabinetul de medicină dentară

17:00-19:30 - comunicări orale

15:30-18:00 - Hands-on - Tratamentul endodontic folosind sistemul PROTAPER NEXT (12 locuri) – taxa: 500 lei

 
Sâmbătă 11.03.2017

10:00-11:00 - Conf. dr. Luminița Nica - Irigarea spațiului endodontic: de la protocoale clinice la studii experimentale

11:00-12:00 - Conf. dr. Anca Jivănescu - Restaurările din dioxid de zirconiu: cimentare sau lipire?

12:00-12.30 - pauză de cafea

12:30-13:30 - Conf. dr. Alexandru Ogodescu - Managementul afecțiunilor pulpare la dinții temporari

13:30-14:30 - Conf. dr. Marius Leretter - Protezarea și augmentarea imediată a breșei edentate utilizând dintele extras

14:30-15:30 - pauză de masă

15:30-16:30 - Dr. Dan Lazăr - Anterior - Full ceramic preparations

16:30-19:00 - comunicări orale

16:30-19:00 - Hands-on - Prepararea unui dinte pentru o fațetă și o coroană integral ceramică; Realizarea unei coroane provizorii (15 locuri) – taxa: 500 lei

 
Duminică 12.03.2017

9:00-11:00 masă rotundă - actualități legislative: consimțământul informat, norme de sterilizare, etc.

11:00-13:00 sesiune de postere
 
Criterii de publicare a rezumatelor în Caietul Congresului:
- Titlul : scris cu majuscule TNR 12, bold, centrat, la un rând
- un rând liber TNR 10
- numele autorului aliniat dreapta, bold, TNR 10
- un rând liber TNR 10
- dacă sunt mai mulți autori se specifică domeniul de activitate al fiecăruia cu TNR 10, centrat
- textul cu diacritice, TNR 12, aliniat stânga-dreapta, maxim 300 cuvinte
- cuvinte cheie: 3-5
exemplu: METODE DE TRATAMENT ÎN FRACTURI ALE DINȚILOR INCISIVI
Asist. univ. Dr. Cristian Porumb 1, Dr. Bogdan Galfi 2
1 Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, Departamentul de Medicină Dentară
2 CMI Dr. Galfi Bogdan, Oradea.

Notă: Prim-autorul unei prezentări orale sau poster beneficiază de participare gratuită la congres.

  Rezumatele se trimit pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , specificând dacă este prezentare orală sau poster, până în data de 20.02.2017.

DENTA ORĂDEAN
Ă 2016 - Congres de medicină dentară, 24 puncte EMC
11.03.2016-13.03.2016  Oradea Trade Center

VINERI 11.03.2016

09.00-09.30 - Deschiderea Congresului , înregistrarea participanților

09.30-10.00 - Șef lucr. Dr. Florin Dan Bonta - Tratamentul parodontitelor apicale cronice cu hidroxid de calciu

10.00-10.30 - Șef lucr. Dr. Anca Porumb - Explorări imagistice în medicina dentară pediatrică

10.30-11.30 - Conf. univ. Dr. Horațiu Rotaru - Opțiuni terapeutice implanto-protetice în reabilitarea edentației totale

11.30-12.00 - pauză de cafea, conferință de presă

12.00-13.00 - Conf. univ. Dr. Simion Bran - Posibilități de reconstrucție a defectelor osoase maxilare în implantologia actuală

13.00-14.00 - Conf. univ. Dr. Simion Bran - Actualități în chirurgia ortognată

14.00-15.00 - pauză de masă

15.00-19.00 - sesiune de comunicări științifice, hands-on

1.    Dr. Marius Orban - Materiale inovatoare care reduc timpul de lucru și cresc valoarea manoperelor stomatologice în practica de zi cu zi

2.    Dr. Mihnea Cafadaru - Stomatologia minim invazivă în practica de zi cu zi

3.    Dr. Cristian Porumb - Lampa fermecată

4.    Dr. Cristian Porumb - C factor pe înțelesul tuturor

5.    Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Ioan Țig, Dr. Anca Porumb, Dr. Ciprian Dalai, stud. Claudia Mureșan, Dr. Camelia Dalai - Atitudinea tehnicianului dentar față de dificultățile apărute în colaborarea cu medicul dentist

6.    Dr. Lucian Șipoș, Dr. Camelia Dalai, Dr. Ciprian Dalai, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Cristina Ciobanu - Coafajul direct cu MTA

7.    Dr. Eugenia Gavriluț - Adeziunea - faze critice în obținerea ei

8.    Dr. Bogdan Galfi - Probleme cotidiene privind amprentarea în protetica fixă

9.    Dr. Cosmin Costea - Implantul postextracțional cu încărcare imediată în zona frontală

 
16.30-18.30 - Hands-on: Dr. Mihnea Cafadaru

Realizarea de restaurări estetice cu tehnica Style Italiano a unei cavități de clasa I, începând de la diga, demineralizant, adeziv, material compozit, până la pigmenți.

Nr maxim de persoane:15

Taxa hands-on 200 lei

  SAMBATA 12.03.2016

09.00-10.00 - Conf. univ. Dr. Cristian Rațiu - Încărcarea imediată; all on 4 - all on 6

10.00-11.00 - Dr. Carlo Gobbo, Conf. univ. Dr. Cristian Rațiu - Implanturile înclinate în restaurările all on 4

11.00-11.30 - pauză de cafea  

11.30-12.30 - Șef lucr. Dr. Sanda Cîmpean - Sisteme de preparare endodontică cu un singur ac: mit sau realitate?

12.30-13.30 - Șef lucr. Dr. Smaranda Buduru - Restaurări globale minim invazive: structură – ocluzie – estetică

13.30-14.30 - Dr. Rareș Buduru - Strategii estetice în implantologia zonei anterioare

14.30-15.00 - pauză de masă, tombolă

  15.00-19.00 - sesiune de comunicări științifice, hands-on

1.    Dr. Cristina Mîndrescu - Precizia amprentării cu Variotime și restaurări estetice cu compozite Charisma - Heraeus Kulzer

2.    Dr. Mircea Tudericiu - Evoluția leziunilor de origine endodontică

3.    Dr. Vlad Lup - Irigarea sistemelor endodontice - de la simplu la complex

4.    Dr. Andrada Iștoc, Dr. Ligia Vaida, Dr. Bianca Todor - Patologia orală la pacientul copil oncologic

5.    Dr. Ruxandra Matei, Dr. Camelia Dalai, Dr. Liana Todor, Dr. Anca Porumb - Utilizarea dispozitivelor optice de mărire a vizibilității câmpului de lucru dentar

6.    Dr. Bianca Todor, Dr. Ligia Vaida, stud. Alexandra Lucan - Frecvența cariei dentare la un lot de copii din zone defavorizate

7.    stud. Ligia Cheregi, Dr. Anca Porumb - Abateri de la normal în morfologia incisivului central superior

8.    stud. Marinela Ungureanu, Dr. Anca Porumb - Abateri de la normal în morfologia incisivului lateral superior

9.    stud. Ana Negrițu, Dr. Anca Porumb, Dr. Liana Todor - Clinic și radiologic în anomaliile dentare de număr în minus

10.stud. Andreea Olteanu, Dr. Anca Porumb - Clinic și radiologic în anomaliile dentare de număr în plus

11.stud. Lavinia Bradea, Dr. Anca Porumb - Posibilități terapeutice în ectopia de canin

12.stud. Ioana Felecan, Dr. Ruxandra Matei - Radiațiile luminoase în odontologie

  16.00-17.00 - Hands-on: Dr. Cristina Mîndrescu

Precizia amprentării cu Variotime și Dynamix speed

Nr maxim de persoane: 20

Taxa hands-on 100 lei

  DUMINICA 13.03.2016

09.00-11.00 - masă rotundă - dr. Adrian Almași, dr. Alin Șandru, dr. Marton Panțel, dr. Liana Todor, dr. Adina Țucudean, dr. Liana Bălaj, dr. Dan Bonta

·      Actualități legislative în medicina dentară

·      Prețuri minime recomandate

·      Noutăți fiscale

11.00-11.15 - pauză de cafea

11.15-13.15 - sesiune de postere

1.    Dr. Ciprian Dalai, Dr. Camelia Dalai, Dr. Liana Todor, Dr. Dan Bonta - Considerații clinice asupra protezelor parțiale fixe adezive

2.    Dr. Ruxandra Matei, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Liana Todor, Dr. Dan Bonta - Tratamentul afecțiunilor parodonțiului marginal în timpul gravidității

3.    Dr. Anca Porumb, Dr. Ruxandra Matei, Dr. Liana Todor, Dr. Dan Bonta - Profilaxia cariei prin sigilarea dentară

4.    Dr. Camelia Dalai, Dr. Lucian Șipoș, Dr. Ioan Țig, Dr. Ciprian Dalai, Dr. Cristina Ciobanu, Dr. Ruxandra Matei, Dr. Mihaela Pogan, Dr. Gabriela Ciavoi - Caracteristicile principiului profilactic în realizarea protezelor parțiale fixe

5.    stud. Sergiu Todor - Manifestări la nivelul cavității orale în alcoolismul cronic

6.    Dr. Bianca Todor, Dr. Andrada Iștoc, Dr. Ligia Vaida, stud. Alexandra Lucan - Managementul durerii la pacientul copil

7.    Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Mihaela Pogan, Dr. Albinița Cuc, Dr. Liana Todor, Dr. Ruxandra Matei, Dr. Camelia Dalai - Adolescenții și estetica dentară

8.    Dr. Mihaela Pogan, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Camelia Dalai, Dr. Ciprian Dalai - Sigilarea dentară - metodă de profilaxie sau modă?

Criterii de publicare a rezumatelor în Caietul Congresului:

  - Titlul : scris cu majuscule TNR 12, bold, centrat, la un rând

- un rând liber TNR 10

- numele autorului aliniat dreapta, bold, TNR 10

- un rând liber TNR 10

- dacă sunt mai mulți autori se specifică domeniul de activitate al fiecăruia cu TNR 10, centrat

Exemplu:
METODE DE TRATAMENT ÎN FRACTURI ALE DINȚILOR INCISIVI
Asist. univ. Dr. Cristian Porumb 1, Dr. Bogdan Galfi 2

  1 Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, Departamentul de Medicină Dentară

2 CMI Dr. Galfi Bogdan, Oradea.

  - textul cu diacritice, TNR 12, aliniat stânga-dreapta, maxim 300 cuvinte

- cuvinte cheie: 3-5

Rezumatele se trimit pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , specificând dacă este prezentare orală sau poster, până în data de 15.02.2015.

 


DENTA ORĂDEANĂ 2015

Congres de medicină dentară creditat cu 24 puncte EMC
13-15 feb. 2015, Hotel DoubleTree by Hilton, Oradea

VINERI, 13.02.2015


09.00 - 09.30 - Deschiderea congresului, înregistrarea participanţilor.
9.30 – 11.30 - Conf. Univ. Dr. Anca Silvia Vâlceanu - „Tendinţe actuale în reabilitarea estetică - tratamentul minim invaziv şi biomimetic - reabilitarea estetică prin tehnici directe”.
11.30 - 12.00 – coffee break
12.00 – 14.00 – Conf. Univ. Dr. Anca Silvia Vâlceanu - „Tendinţe actuale în reabilitarea estetică - tratamentul minim invaziv şi biomimetic - reabilitarea estetică prin tehnici indirecte”.
14.00 – 14.45 – finger food
14.45 – 16.45 – Sesiune de comunicări orale:


Dr. Mircea Tudericiu - „Complexitatea anatomiei endodontice”
Dr. Cristian Porumb; Dr. Bogdan Galfi - „Metode de tratament în fracturi ale din
ților incisivi“

Dr. Diana Berechet, Dr. Ruxandra Matei, Dr. Sanda Cîmpean - „Studiu asupra aplicabilității principiilor posturale ergonomice în cadrul realizării tratamentelor endodontice de către studenți”

Prezentare Plantextrakt - Farm. Carmen Ponoran - „Susținerea sănătății cavității bucale cu ajutorul preparatelor naturale”

Prezentare 3M ESPE - Dr. Marius Orban - „SIMPLICITY is the ULTIMATE Sofistication”

16.45 - 17.00 – pauză

17.00 – 19.00 – Conf. Univ. Dr. Cristian Adrian Raţiu; Şef Lucrări Dr. Grigore Ion Lăzărescu  - „Immediate loading”. Ghiduri chirurgicale realizate cu ajutorul CBCT, sudura intraorală.
 
SÂMBĂTĂ, 14.02.2015
09.00 – 11.00 – Conf.
Univ. Dr. Luminiţa Maria Nica – „Poate fi retratamentul endodontic un succes ? ”
11.00 - 11.30 – coffee break
11.30 - 13.30 – Hands-on :
 Conf. Univ. Dr. Luminiţa Maria Nica – „Tratament şi retratament endodontic folosind sistemul Reciproc. Obturarea cu gutapercă la cald folosind sistemul BeeFill 2 în 1”.

11.30 – 12.15 – Şef Lucrări Dr. Anca Porumb – „Recomandări radiologice europene în stomatologia pediatrică”.
12.15 – 13.00 – Şef Lucrări Dr. Anca Porumb – „Ce radiografii indicăm la pacientul copil?”.

13.00 – 13.30 – coffee break
13.30 – 14.15 – Şef Lucrări Dr. Alexandrina Muntean – „Extracţia în medicina dentară pediatrică”.
14.15 – 15.00 – Şef Lucrări Dr. Alexandrina Muntean – „Terapia interceptivă a anomaliilor dento-maxilare”.


15.00 – 18.00 – Sesiune de comunicări orale

Dr. Ruxandra Matei, Dr. Diana Berechet - „Studiu-anchetă asupra protecției oculare la studenți în timpul manoperelor terapeutice dentare”

Dr. Liana Todor, Dr. Ruxandra Matei - Importanța examenului oncologic preventiv în cabinetele de stomatologie”

Dr. Ágnes Kolumbán, Dr. Ovidiu Păstrav - „Studiu comparativ între două tehnici de obturații endodontice: SystemB și Thermafil”

Dr. Liana Todor, stud. Denisa Penyacsek - „Utilizarea pivoturilor din fibre de sticlă în terapia protetică”

Dr. Liana Todor, stud. Bernadett Mile - „Retratamentul endodontic în parodontopatii apicale cronice”

...
DUMINICĂ, 15.02.2015  
09.00 - 11.00 – Şef Lucr. Dr. Alin
Șandru, Şef Lucr, Dr. Dan Bonta, Asist. Univ. Dr. Adrian Almași, Asist. Univ. Dr. Liana Bălaj, Asist Univ. Dr. Liana Todor: Masă rotundă. Actualităţi legislative în medicina dentară; Consimţământul informat; Relaţia medicului stomatolog cu mass-media prin prisma Codului deontologic.
11.00 - 11.15 – pauză de cafea.
11.15 - 13.15 – Sesiune de postere.


 
Denta Orădeană 2014
Congres de medicină dentară
creditat cu 50 de puncte EMC
Hotel DoubleTree by Hilton Oradea, 28 feb-1 mar 2014


Vineri 28.02.2014
8*30 – 9*00 Deschiderea oficială; înscrierea participanţilor.

9*00 – 11*00 Şef Lucr. Univ. Dr. Mihaela Hedeşiu – Imagistică dentară între diagnostic şi cercetare.

11*00 – 11*30 pauză de cafea.

11*30 – 13*30 Şef Lucr. Univ. Dr. Alexandrina Muntean – Abordarea pacientului copil în perioada dentaţiei mixte.

13*30 – 15*00 pauză de masă.

15*00 – 17*00 Conf. Univ. Dr. Cristian Raţiu – Implantologia – o abordare biologică.

17*00 – 17*15 pauză de cafea.

17*15 – 19*15 Dr. Frederic Laborde – Încărcarea imediată în zona fizionomică.


Sâmbătă 01.03.2014
9*00 – 11*00 Conf. Univ. Dr. Mirela Anghel – Principiile ergonomiei aplicate în cabinetele de stomatologie şi consecinţele poziţiilor nefiziologice în activitatea medicului stomatolog.

11*00 – 11*30 pauză de cafea.

11*30 – 13*30 Conf. Univ. Dr. Luminiţa Nica – Instrumentaţia rotativă a canalului radicular : concepte, sisteme şi tehnici.

13*30 – 15*00 pauză de masă.

15*00 – 16*00 D-na Mia Trandafir, reprezentant GC România – Aplicaţii practice şi noutăţi ale produselor GC.

16*00 – 18*00 Dr. Sergiu Antonie – Implantologia în zona estetică, provocări şi limite.


Workshop implantologie: locatie- Cab. Dr. Ratiu Cristian, str.Moscovei 23
                                       data, ora: vineri 28 feb-sambata 1 mar

Workshop ergonomie: locatie - Clinica Rodenta, str. Enescu 22
                                  data, ora: sambata 1 mar, ora 14,30

Workshop enodontie: locatie - sediul AMSPPR Crisana, str. Iosif Vulcan, 10
                                  data, ore: sambata 1 mar, orele 14,30 si 17.00
De
n
ta Orădeană 2013

simpozion de medicină dentară
creditat cu 50 de puncte EMC
Hotel DoubleTree by Hilton Oradea, 19-20 aprilie 2013

Vineri, 19 aprilie: Actualități în chirurgia orală


9-11  Biroul Executiv al CMDBH -  masă rotundă cu tema: Discuţii şi învăţăminte prin prisma unor acuzaţii de malpraxis din trecutul recent
11-11.30  Pauză de cafea
11.30-13  Dr. Brânzan Ionuț, Dr. Șandru Alin - curs: Restaurarea dinţilor posteriori cu inlay-uri şi onlay-uri ceramice
13-15  Pauză de prânz
15-16  Dr. Bran Simion  - curs: Chirurgia ortognată între estetică şi funcţionalitate 
16-16.15  Pauză
16.15-18.15 Dr. Bran Simion - curs: Posibilităţi de reconstrucţie a defectelor osoase maxilare în implantologia actuală
15-17  Dr. Brânzan Ionuț - workshop: Restaurarea dinţilor posteriori cu inlay-uri şi onlay-uri ceramice. Locația: Facultatea de medicină dentarăSâmbătă, 20 aprilie: Interdisciplinaritatea în tratamentele dentare actuale: Dr. Buduru Smaranda -coordonator cursuri și colaboratorii de la clinica Stomestet din Cluj-Napoca

10-11.30 Dr. Buduru Smaranda - curs: Tratamentele dentare actuale – o problemă de echipă pluridisciplinară sau … lupi singuratici?
11.30-12  Pauză de cafea
12-13  Dr. Chirca Răzvan - curs: Condensarea verticală la cald în endodonţie
Dr. Ciorceri Raluca - curs: Tratamentul leziunilor de origine endodontică
Dr. Budişan Florina - curs: Retratamentul endodontic – reuşită/eşec
13-15  Pauză de prânz
15-15.30 Dr. Boangăr Diana - curs: Abordarea interdisciplinar-ortodontică a pacientului adult
15-30-16 Dr. Tălmăceanu Daniel -curs: Utilizarea axiografiei în medicina dentară
16-17   Dr. Condor Daniela - curs: Manipularea tisulară în scop estetic
17-17.15  Pauză
17.15-18.45 Dr. Buduru Rareș, Dr. Baru Oana -curs: Restaurări estetice ale zonei anterioare: proteze cu suport dentar şi implantar

 


Denta Orădeană 2012 - cursurile de toamnă, 18-20 oct. 2012, organizată în colaborare cu Departamentul Medicină Dentară din cadrul FMF Oradea

PROGRAM

JOI 18.10.2012 

9.00 - 9.30 - Deschiderea oficială.

9.30 - 11.30 - Prof. Dr. Alexandru Bucur – “Chirurgia ortognata intre estetica si functionaliate ”

11.30 - 11.45 - Coffee break.

11.45 - 13.30  -  Prof. Dr. Gen. Mihai Augustin  - “Implantologia orală – prezent şi viitor” 

13.30 – 15.00  Pauză de masă.

15.00 – 17.00 -  Prof. Dr. Radu Câmpian  - “Aspecte particulare ale ofertei şi cererii de servicii stomatologice în România  

17.00 - 17.15 –  Coffee break.

17.15- 18.15 –  “Şef Lucrări Dr. Ramona Amina  Popovici  - “Profilaxia factorilor de risc în anomaliile dento-maxilare”  


VINERI, 19.10.2012

9.30 – 10.30 - Conf. Dr. Ligia Vaida   - “Asistarea ortodontico - chirurgicală a anomaliilor caninului”

10.30 – 11.30 - Conf. Dr. Mircea Suciu - ”Posibilităţi şi limite în protezarea compozită”

11.30 – 11.45  Coffee break.

11.45 – 12.00 – Investigatia CBCT - De ce si cand ? – Prezentare  Alpha Digital Center

12.00 –  13.00 - Conf. Dr. Adriana Pirte,  Conf. Dr. Ioan Ţig -  “Cunoaşterea morfologiei canalelor radiculare – condiţie esenţială  pentru un tratament endodontic corect”

13.00 – 13.15 – Prezentare  Medica M3 

13.15 – 15.00  Pauză de masă.

15.00 – 16.00 – Şef Lucrări Dr. Dan Bonta - “Protocoale de dezinfecţie şi sterilizare în cabinetul de medicină dentară”       

16.00 – 16.20 -  Prezentare MIP Pharma Romania SRL 

16.20 – 16.30  Coffee break.

16.30 – 17.30 - Şef Lucrări Dr. Diana Pelea  – “Saliva – implicare în patologia carioasă şi boala parodontală”

17.30 – 18.30 - Şef Lucrări Dr. Diana Pelea – ”Metode clasice şi moderne de eficientizare a antibioterapiei în patologia infecţioasă” 

 
SÂMBĂTĂ, 20.10.2012


9.00 – 10.00 - Conf. Dr. Petru Lajosi - “Afecţiunile mucoasei bucale”

10.00 – 11.30 -  Sesiune de comunicări ştiinţifice.     

11.30 –11.45  Coffee break.

11.45 – 12.45 - Sesiune de comunicări ştiinţifice.


SÂMBĂTĂ, 20.10.2012

Cu începere de la ora 9.00 – Asist. Univ. Dr. Cristian Porumb – Hands-on „Şlefuirea şi amprentarea pentru coroanele integral ceramice”.

 


Manifestări științifice organizate anterior:

 • Simpozionul: Actualități în stomatologie, 25-26 mai 2012, Centrul Cultural Lorantffy Zsuzsanna, în colaborare cu AMSPPR Crișana; program descarcă aici
 • Denta Orădeană 2011, cursurile de toamnă, 20-22 oct. 2011, Hotel Ramada Oradea; program descarcă aici
 • Denta Orădeană 2011, 1-3 aprilie 2011, Hotel Ramada Oradea; program descarcă aici
 
Prin utilizarea serviciilor noastre, vă exprimați acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre, în vederea analizării traficului, și a protecției anti-spam și anti-malware.
OK Nu sunt de acord