Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania,

Colegiul Județean Bihor
Prezentare generală
Colegiul Medicilor Stomatologi Bihor

Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Județean Bihor

Colegiul Medicilor Stomatologi din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România cuprinde toţi medicii cu drept de liberă practică pe teritoriul României.
Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organizat şi funcţionează pe criterii teritoriale la nivel naţional şi judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Sediul Central al Colegiului Medicilor Stomatologi din România este în Municipiul Bucureşti. La nivel teritorial, atribuţiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judeţene şi cel al Municipiului Bucureşti.

Colegiile judetene au personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu, precum şi autonomie funcţională organizatorică şi financiară.
Pentru o informare completă, vă recomandăm să consultați:
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Text consolidat la data de 27.04.2023  descarcă aici
  • Codul deontologic al medicului dentist, 2021  descarcă aici
  • Regulament educație medicală continuă actualizat 2023 descarcă aici
  • Regulamentul comisiilor de disciplină. Text consolidat la data de 17.03.2020. descarcă aici
  • Legea 95/2003 actualizată 24.10.2023 descarcă aici

Biroul executiv

Organizarea și funcționarea CMS Bihor, 
mandatul 2023-2027
Președinte

Dr. Todor Liana

Vicepreședinte

Dr. Vaida Ligia

Vicepreședinte

Dr. Porumb Anca

Trezorier

Dr. Matei Ruxandra Ilinca

Secretar general

Dr. Slăvescu Dan Alexandru

Consiliul Județean

1. Dr. BERECHET DIANA
2. Dr. BONTA DAN FLORIN
3. Dr. CIAVOI GABRIELA
4. Dr. CONTA CRISTIAN DORIN
5. Dr. DEAC VLAD CRISTIAN
6. Dr. MATEI RUXANDRA ILINCA
7. Dr. PORUMB ANCA
8. Dr. ROȘCA DRAGOȘ MIRCEA
9. Dr. SLĂVESCU DAN ALEXANDRU
10. Dr. TODOR LIANA
11. Dr. VAIDA LIGIA
12. Dr. VÂLCEA COSMIN ALEXANDRU
13. Dr. VESA NATALIA
 

Adunarea Generală Națională

1. Dr. MATEI RUXANDRA ILINCA
2. Dr. SLĂVESCU DAN ALEXADRU
3. Dr. TODOR LIANA
4. Dr. VAIDA LIGIA


Membri Suplenați

1. Dr. BONTA DAN FLORIN
1. Dr. SLĂVESCU DAN ALEXANDRU

Comisia pentru Imagine, Relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi Educaţie medicală continuă.


Președinte: Membri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru Legislaţie şi Asigurări de sănătate.


Președinte: 
 


Membri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia Profesional ştiinţifică şi învăţământ.


Președinte: Membri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru Studii şi strategii de dezvoltare, Avizări – Acreditări.


Președinte: 
 


Membri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru probleme socio-economice, financiar-contabilă și administrativ.


Președinte: 
 


Membri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru secretariat.


Președinte: 
 


Membri:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia de disciplină.


Președinte: 
 


Membri:
 
 
 
 
 

Comisia de malpraxis DSP Bihor

Membri:
 
 

Comisiile de specialitate ale CMS BIHOR

Comisia de ortodonție și ortopedie dento-facială

 
 
 

Comisia de chirurgie

 
 
 

Comisia de protetică dentară

 
 
 

Comisia de parodontologie

 
 

Comisia de stomatologie generală

 
 
 

Comisia de endodonție

 
 
 

Comisia de pedodonție