Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania,

Colegiul Județean Bihor
Prezentare generală
Colegiul Medicilor Stomatologi Bihor

Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Județean Bihor

Colegiul Medicilor Stomatologi din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România cuprinde toţi medicii cu drept de liberă practică pe teritoriul României.
Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organizat şi funcţionează pe criterii teritoriale la nivel naţional şi judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Sediul Central al Colegiului Medicilor Stomatologi din România este în Municipiul Bucureşti. La nivel teritorial, atribuţiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judeţene şi cel al Municipiului Bucureşti.

Colegiile judetene au personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu, precum şi autonomie funcţională organizatorică şi financiară.
Pentru o informare completă, vă recomandăm să consultați:
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Text consolidat la data de 27.04.2023  descarcă aici
  • Codul deontologic al medicului dentist, 2021  descarcă aici
  • Regulament educație medicală continuă actualizat 2023 descarcă aici
  • Regulamentul comisiilor de disciplină. Text consolidat la data de 17.03.2020. descarcă aici
  • Legea 95/2003 actualizată 24.10.2023 descarcă aici

Biroul executiv

Organizarea și funcționarea CMS Bihor, 
mandatul 2023-2027
Președinte

Dr. Todor Liana

Vicepreședinte

Dr. Vaida Ligia

Vicepreședinte

Dr. Porumb Anca

Trezorier

Dr. Matei Ruxandra Ilinca

Secretar general

Dr. Slăvescu Dan Alexandru

Consiliul Județean

1. Dr. BERECHET DIANA
2. Dr. BONTA DAN FLORIN
3. Dr. CIAVOI GABRIELA
4. Dr. CONTA CRISTIAN DORIN
5. Dr. DEAC VLAD CRISTIAN
6. Dr. MATEI RUXANDRA ILINCA
7. Dr. PORUMB ANCA
8. Dr. ROȘCA DRAGOȘ MIRCEA
9. Dr. SLĂVESCU DAN ALEXANDRU
10. Dr. TODOR LIANA
11. Dr. VAIDA LIGIA
12. Dr. VÂLCEA COSMIN ALEXANDRU
13. Dr. VESA NATALIA
 

Adunarea Generală Națională

1. Dr. MATEI RUXANDRA ILINCA
2. Dr. SLĂVESCU DAN ALEXADRU
3. Dr. TODOR LIANA
4. Dr. VAIDA LIGIA


Membri Supleanți

 
                  

Comisia pentru Imagine, Relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi Educaţie medicală continuă.


Președinte: 
Dr. Todor Liana 


Membri:
Dr. Bonta Dan Florin 
 Dr. Deac Vlad Cristian
 Dr. Ciavoi Gabriela
 Dr. Porumb Anca
 Dr. Slăvescu Dan Alexandru
 Dr. Roșca Dragoș Mircea
 Dr. Vaida Luminița Ligia
 Dr. Matei Ruxandra Ilinca

Comisia pentru Legislaţie şi Asigurări de sănătate.


Președinte: 
Dr. Todor Liana 


Membri:
 Dr. Bonta Dan
 Dr. Deac Vlad
 Dr. Matei Ruxandra
 Dr. Slăvescu Dan
 Dr. Vaida Ligia
 Dr. Vâlcea Cosmin

Comisia Profesional ştiinţifică şi învăţământ.


Președinte: 
Dr. Porumb Anca


Membri:
 Dr. Berechet Diana
 Dr. Bonta Dan
 Dr. Ciavoi Gabriela
 Dr. Matei Ruxandra
 Dr. Slăvescu Dan
 Dr. Todor Liana
 Dr. Vaida Ligia

Comisia pentru Studii şi strategii de dezvoltare, Avizări – Acreditări.


Președinte: 
Dr. Vaida Ligia 


Membri:
 Dr. Berechet Diana
 Dr. Bonta Dan
 Dr. Conta Cristian
 Dr. Deac Vlad
 Dr. Matei Ruxandra Ilinca
 Dr. Slăvescu Dan
 Dr. Vâlcea Cosmin
 Dr. Vesa Natalia

Comisia pentru probleme socio-economice, financiar-contabilă și administrativ.


Președinte: 
 Dr. Matei Ruxandra


Membri:
 Dr. Bonta Dan
 Dr. Ciavoi Gabriela
 Dr. Deac Vlad Cristian
 Dr. Porumb Anca
 Dr. Slăvescu Dan
 Dr. Todor Liana
 Dr. Vaida Ligia

Comisia pentru secretariat.


Președinte: 
 Dr. Slăvescu Dan


Membri:
Dr. Conta Cristian 
 Dr. Deac Vlad Cristian
 Dr. Matei Ruxandra
 Dr. Porumb Anca
 Dr. Todor Liana
 Dr. Vaida Ligia
 Dr. Vâlcea Cosmin Alexandru

Comisia de disciplină.


 Dr. Costea Cosmin
 Dr. Cuc Albinița
 Dr. Duma Manuela
 Dr. Pantor Mihail
 Dr. Precup Alexandru - reprezentant din partea DSP Bihor

Comisia de malpraxis DSP Bihor

Membri:
 Dr. Todor Liana
 Dr. Matei Ruxandra Ilinca

Comisiile de specialitate ale CMS BIHOR

Comisia de ortodonție și ortopedie dento-facială

1. Dr. Blaga Janetta Anamaria 
 2. Dr. Porumb Anca
 3. Dr. Vaida Luminița Ligia

Comisia de chirurgie

 1. Dr. Bumbu Bogdan Andrei
 2. Dr. Juncar Mihai
 3. Dr. Roșca Dragoș Mircea

Comisia de protetică dentară

 1. Dr. Bonta Dan
 2. Dr. Slăvescu Dan Alexandru

Comisia de parodontologie

1. Dr. Costea Cristina Paula 
 2. Dr. Iurcov Raluca Cristina Ortensia
 3. Dr. Matei Ruxandra Ilinca

Comisia de stomatologie generală

1. Dr. Munteanu Dana Mihaela 
 2. Dr. Șandru Alin Mario
 3. Dr. Șurtea Andreea Gabriela
 4. Dr. Todor Liana

Comisia de endodonție

 1. Dr. Berechet Diana
 2. Dr. Ștefănescu Teodora

Comisia de pedodonție

 1. Dr. Cuc Emilia Albinița
 2. Dr. Moca Abel Emanuel
 3. Dr. Todor Ioana Bianca

Comisia pentru identificarea și actualizarea documentelor necesare într-un cabinet stomatologic


Președinte: 
Dr. Vâlcea Cosmin Alexandru 


Membri:
Dr. Baciu Ioan 
Dr. Berechet Diana
Dr. Borza Rareș Cătălin
Dr. Bronț Anca Mihaela
Dr. Conta Cristian Dorin
Dr. Deac Vlad Cristian
Dr. Matei Ruxandra Ilinca
Dr. Papai Ildiko Beatrix
Dr. Pop Marina Antoneta
Dr. Popovici Muț Emil Dorel
Dr. Porumb Anca
Dr. Potra Cicalău Georgiana Ioana
Dr. Pușcaș Vlad Vasile
Dr. Slăvescu Dan Alexandru
Dr. Todor Liana
Dr. Vaida Luminița Ligia
Dr. Vesa Natalia

Comisia de litigii pentru mandatul 2023 – 2027


Președinte: 
Dr. Slăvescu Dan Alexandru


Membri:
Dr. Marta Marius Șerban
Dr. Șandru Alin Mario