A. Ce este EMC? - extrase din Regulamentul EMC din 28/06/2014
Educația medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităților planificate de pregătire teoretică și practică desfășurate de medicii dentiști în vederea dobândirii sau îmbunătățirii statusului profesional, nivelului de cunoștințe și aptitudini/deprinderi, în concordanță cu progresul științific și tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru creșterea calității actului medical în beneficiul asistenței medicale a pacientului.
Formele de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, denumite în continuare credite de EMC.
Medicii dentiști cu drept de liberă practică au obligația ca, în mod continuu și pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educație medicală continuă și să cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România.
Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cu un minimum de 20 de credite /an pana in anul final de ciclu EMC.
Prin excepție, pentru medicii dentiști care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face anual, în baza cererii de prelungire a activității, punctajul profesional fiind de minimum 40 de credite de EMC realizate anual.
Nerealizarea numărului minim de credite de educație medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin.1
Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de către colegiul teritorial în care acesta este înregistrat, cu ocazia avizării anuale a certificatului de membru al CMDR, și se menționează în fișa profesională.
B. Forme de EMC
CMDR creditează ca forme de EMC: formele de învățământ postuniversitar medical, formele de educație permanentă medicală, precum și manifestări și activități cu caracter științific.
Principalele manifestări științifice, activități cu caracter științific și forme de educație medicală permanentă constau în:
a) manifestări științifice reprezentate de: congrese, conferințe, simpozioane;
b) publicarea de articole științifice medicale în reviste cotate de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)/ISI;
c) publicarea de cărți, tratate, manuale, monografii, capitole de carte la edituri acreditate de CNCSIS;
d) cursuri de EMC teoretice și/sau demonstrații practice; demonstrațiile practice se creditează cu puncte de EMC doar dacă lectorul este acreditat de CMDR;
e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate de CNCSIS, reviste internaționale de specialitate, publicații naționale medicale și care sunt agreate de CMDR;
f) EMC la distanță.

Pentru o informare completă în privința EMC, consultați REGULAMENTUL de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România din 28/06/2014
C. Manifestări științifice organizate de către CMD Bihor
CONGRES DENTA ORĂDEANĂ 2019 - creditat cu 24 EMC
„CONCEPTE ACTUALE ÎN REABILITAREA PROTETICĂ”
8-10 martie 2019, Hotel Ramada Oradea Congres și expoziție de materiale și echipamente stomatologice
Vineri 08.03.2019 – sala Toscana

8:00-9:00 – Deschiderea congresului, înregistrarea participanților
9:00-10:00 – Conf.univ. dr. Anca Frățilă - Disilicatul de litiu: un material cu numeroase opțiuni restaurative
10:00-11:00 – Conf.univ. dr. Anca Frățilă - Factori protetici cu potențial iatrogen parodontal: aspecte clinice și studii experimentale 
11:00-11:30 - pauză de cafea
11:30-12:30 – Prof. univ. dr. Alexandru Ogodescu - Managementul interdisciplinar al anomaliilor dento-maxilare la adult 
12:30-13:30 – Șef lucrări dr. Mariana Miron - Manevre de bază în situații de risc vital în cabinetul dentar
13:30-14:30 - pauză de masă
14:30-16:00 – Dr. Horia Zaharie - Ce rol are implantologia digitală?
16:00-16:45 – Șef lucrări dr. Cristian Funieru / Colgate - Atitudinea preventivă oro-dentară a pacientului cu implanturi dentare 
16:45-17:00 – Bogdan Buzdugan / Medixfarm - Dezinfectanții - siguranță, eficiență și compatibilitate

14:30-17:00 - comunicări orale – sala Bordeaux-moderator: Dr. Ruxandra Matei

 1. Dr. Andreea Șurtea - Tehnica HALL – alternativă la tratamentul cariilor dinților de lapte
 2. Dr.Oreste Șurtea - Concept terapeutic în caz de eroziuni dentare
 3. Dr. Andrada Christine Serafin, Dr. Sergiu Alexandru Tofan, Dr. Ramona Amina Popovici, stud. Sergiu Andrei Todor, Dr. Liana Todor, stud. Daiana Cozma - Studiu retrospectiv al patologiei molarului trei mandibular
 4. Dr. Sergiu Alexandru Tofan, Dr. Andrada Christine Serafin, Dr. Ramona Amina Popovici, stud. Sergiu Andrei Todor, Dr. Liana Todor, stud. Daiana Cozma - Studiu retrospectiv al patologiei molarului trei maxilar
 5. Dr. Codruța Victoria Țigmeanu, Dr. Raluca Cosoroaba, Dr. Ramona Amina Popovici, stud. Sergiu Andrei Todor, Dr. Liana Todor, Dr. Ruxandra Ilinca Matei - Supraprotezarea cu sisteme magnetice
 6. Dr. Raluca Cosoroaba, Dr. Codruța Victoria Țigmeanu, Dr. Ramona Amina Popovici, stud. Sergiu Andrei Todor, Dr. Liana Todor, Dr. Ruxandra Ilinca Matei - Uzura dentară normală și patologică
 7. Dr. Amelia Cristea, stud. Consuela Iencea, stud. Andreea Duț - Determinarea DVO la edentatul total. Erori posibile, cauze, remedieri
 8. Dr. Mihaela Dana Munteanu - Estetica în protezarea zonei frontale maxilare - prezentare de caz

Sâmbătă 09.03.2019 – sala Toscana

9:00-10:00 – Conf. univ. dr. Oana Cella Andrei - Proiectarea și cazuistica în protezarea scheletată cu capse
10:00-11:00 – Conf. univ. dr. Oana Cella Andrei - Proiectarea și cazuistica în protezarea cu sisteme magnetice
11:00-11:30 - pauză de cafea
11:30-12:30 – Șef lucrări dr. Bogdan Crișan - Instrumente inovative bazate pe lumina laser în cabinetul de medicină dentară - Laserul diodă
12:30-13:30 – Prof. asoc. dr. Bogdan Bâldea - Managementul țesuturilor moi în zona estetică

9:30-13:30 – workshop MEGAGEN – Dr. Horia Zaharie – R2gate-step by step – sala Bordeaux
13:30-14:30 - pauză de masă
14:30-17:00 - comunicări orale – sala Bordeaux – moderator: Dr. Genoveva Pușcaș

 1. Dr. Lucian Josan, Dr. Simona Ioana Josan - Importanța oportunității comunicării cu medicul dentist, din perspectiva pacientului
 2. Dr. Simona Ioana Josan, Dr. Lucian Josan - Pro şi contra în interacţiunea medic dentist-pacient
 3. Dr. Paul Năndrean, Dr. Lucian Josan, Dr.Simona Ioana Josan - Abordare adaptată a comunicării medic - pacient în cabinetul dentar
 4. Dr. Adrian Ciprian Beldean - Utilizarea microscopului în sarcinile de zi cu zi în cabinetul stomatologic sau de chirurgie dentară
 5. Dr. Eugenia Gavriluț - "Zâmbetul gingival" – erupția alterată
 6. Dr. Silviu Alexandru Terebenț - Tehnologia CAD/CAM în realizarea inlay/onlay ceramic
 7. Dr. Jessica Cherecheș - Remineralizarea dinților prin aport alimentar
 8. Dr. Leontidis Emmanouil, Dr. Seche Eliza - Concepția și funcționarea ATM = complexitate și inteligență
 9. Dr. Albu Mircea Adrian, Dr. Seche Eliza - Diducția – Combinație între translație și rotație
 10. Dr. Seche Eliza, Dr. Bonta Dan - Pantograma în fractura de col mandibular – prezentare de caz

Seara stomatologiei – ora 19:00 Hotel Ramada

Duminică 10.03.2019 – sala Bordeaux

10:00-12:00 masă rotundă - actualități legislative în medicina dentară
11:00-13:00 - sesiune de postere – moderator Dr. Liana Todor

1.     Dr. Paula Melania Pașca - Studiu statistic privind vizitele la cabinetul stomatologic în corelație cu apariția cariei la molarul prim permanent

 1. Dr. Georgiana Ioana Cicalău – Interrelația placă bacteriană – tartrul dentar
 2. Dr. Daniela Domocoș, Dr. Anchidin Ovidiu Ionuț, stud. Paula Cristina Todor - Efectul vitaminei E în stările precanceroase ale cavității orale și diminuarea recidivelor
 3. Dr. Erika Szabo - Siuzita maxilară cronică de cauză endodontică
 4. Dr. Ioan Andrei Țig, Dr. Liana Todor - Provocări și limite în reconstituirile corono-radiculare cu pivoți prefabricați din fibre de sticlă
 5. Dr. Emilia Albinița Cuc, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Ligia Vaida, stud. George Daniel Cuc, Dr. Mihaela Pogan, Dr. Ruxandra Matei - Factorii disfuncționali și anomaliile dento-maxilare
 6. Dr. Ligia Vaida, Dr. Emilia Albinița Cuc, Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Liana Todor, Stud. George Daniel Cuc, Dr. Raluca Dima - Sănătatea orală la copii preșcolari
 7. Dr. Gilda Mihaela Iova - Managementul pacientului diabetic în practica dentară
 8. Dr. Gabriela Ciavoi, Dr. Anca Porumb, Dr. Liana Todor, Dr. Ruxandra Matei - Îmbunătățirea calității vieții psihice   prin refacerea  funcției  estetice la pacientul vârstnic edentat total