Cotizatia lunară, în cuantum de 80 lei se poate achita:

  • la casieria colegiului
  • direct la ghișeul oricărei sucursale a Băncii Transilvania din Bihor
  • prin bancă, în contul: 

    Cont IBAN / ROL:  RO29BTRL00501205734402XX Banca Transilvania

    CMS Bihor Cod fiscal: 17097472

Taxe:

- înscriere cetățeni români:  330  lei

- înscriere cetățeni străini:  1.000  lei

- reînscriere:  500  lei

- obținerea Certificatului de membru:  150  lei

- avizare cabinet: avizare cabinet rural:  1.000  lei

- avizare cabinet urban:  2.000  lei

- avizare cabinet Oradea:  3.000  lei

- unituri suplimentare:  1.000  lei / unitate

- preschimbare aviz cabinet în altă încăpere în aceeași incintă într-un cabinet deja avizat:  100 lei

- mutare la altă adresă într-un cabinet avizat anterior de maxim 3 ani:  1.000 lei

- preschimbare aviz, schimbare nume, fără modificări funcționale în cabinet:  100  lei

- reavizare cabinet cu modificări ale spațiului sau adăugare de unit:  1.000  lei

Alte taxe:

-transfer din CMSBH:  200  lei

- transfer în colegiu:  200  lei

- eliberarea Certificatului de status profesional curent:  500  lei

- eliberarea altor diverse acte (adeverințe):  100  lei

- redobândirea calității de membru al CMSR pentru medicii stomatologi care și-au întrerupt activitatea pe o durată mai mare de 5 ani:  1.000  lei

- pacienții care solicită efectuarea de expertize de către Comisia de Expertiză a Colegiului Medicilor Stomatologi din România și comisiile județene:  600  lei pentru fiecare membru al comisiei

- taxă avizare cursuri EMC: congres / simpozion:  3.000  lei; cursuri:  1.000  lei.