Vă punem la dispoziție modele orientative ( cu exceptia acordului informat care este standard si obligatoriu) ale unor formulare necesare în cabinet:
  • fisa de tratament stomatologic,
  • fisa parodontala,
  • indicatii pentru pacient după extractie,
  • indicatii pentru pacient după rezectie,
  • chestionar anamnestic pentru pacienti, elaborat si aprobat de CMDR,
  • acordul informat al pacientului,
  • adeverinta medicala,
  • scrisoare medicala,
  • bilet de trimitere,
  • chestionar COVID-19.

Formulare